Hiki unachokiona kwenye picha hii kinaitwa gari, ambalo anatumia  rais wa Marekani. Hebu litizame kwa uzuri, soma na maelezo ya kila kilichomo, kisha jiulize, kama hili linaitwa gari, hicho chombo chako cha usafiri unachotumia kinastahili kuitwa gari kweli?